Hantering av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter i webbutiken

De personuppgifter du anger i samband med att du registrerar dig som kund i webbutiken, det vill säga namn, e-postadress, adress-/faktureringsuppgifter och telefonnummer, behandlar Socialstyrelsen i ett kundregister. Detta för att vi ska kunna fakturera och skicka beställda varor till dig samt för att förenkla vid återkommande beställningar genom att dina registrerade uppgifter nås via en inloggningsfunktion.

Den rättsliga grunden för behandlingen är det som i dataskyddsförordningen (GDPR) kallas för samtycke. Du kan när som helst meddela att du inte vill att dina personuppgifter behandlas i kundregistret. Dina personuppgifter tas då bort från registret och inloggningen upphör att fungera. När vi behandlar dina personuppgifter har du enligt dataskyddsförordningen rätt att

  • få information om dina personuppgifter (ett så kallat registerutdrag)
  • begära rättelse eller radering av dina personuppgifter
  • begära begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • invända mot behandlingen av dina personuppgifter
  • begära att dina personuppgifter flyttas från oss till en annan aktör.

Socialstyrelsen har anlitat ett personuppgiftsbiträde som ansvarar för webbutiken, administrerar beställningar, distribuerar beställda publikationer och administrerar kundregistret.

Är du missnöjd med hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter kan du lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Har du frågor om behandlingen kan du kontakta myndighetens dataskyddsombud nedan eller på postadress: Socialstyrelsen, dataskyddsombud, 106 30 Stockholm.

Vill du kontakta Socialstyrelsen i egenskap av personuppgiftsansvarig kan du skicka mejl till Socialstyrelsens e-postadress dataskyddsombud@socialstyrelsen.se, eller post till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm.